23/6/18

Mặt bằng nhà phố thương mại

Shophouse The Manor Central Park
Mặt bằng tổng thể nhà phố thương mại Shophouse The Manor Central Park giai đoạn 1
SHOPHOUSE tầng 1
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 1

=SHOPHOUSE 1 lửng
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 1 + tầng lửng

 SHOPHOUSE tầng 2
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 2

SHOPHOUSE tầng 3
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 3

SHOPHOUSE tầng 4
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 4

SHOPHOUSE tầng 5
Mặt bằng nhà phố thương mại SHOPHOUSE tầng 5

back next

Copyright © The Manor Central Park | Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sitemap