The Manor Central Park đô thị đẳng cấp VIP biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại, căn hộ chung cư cao cấp - Công viên CHU VĂN AN

29/07/2018

Chính sách bán hàng The Manor Central Park

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Dự án : Khu đô thị chức năng Nam đường vành đai 3  
The Manor Central Park

Logo The Manor Central Park


I. Chính sách chung
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/07/2018 đến ngày 07/09/2018
2. Đối tương áp dụng: Khách hàng mua nhà tại dự án The Manor Central Park
II. Tiến độ thanh toán thông thường (không có chính sách ưu đãi của Chủ đầu tư)
 Tiến độ thanh toán
 Tỷ lệ thanh toán
( tính trên giá trị HĐMB đã bao gồm thuế GTGT)
 Thời hạn thanh toán
 Đặt cọc  10%  Ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc
 Lần 1  30% (đã bao gồm đặt cọc)   Tại thời điểm ký HĐMB (trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc)
 Lần 2  30%  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
 Lần 3  10%  Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao xây thô hoàn thiện mặt ngoài
 Lần 4  25%  Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao nhà
 Lần 5   5%  Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo nhận sổ hồng.
 CHÍNH SÁCH  CHI TIẾT
 Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn  Lên tới 70% giá trị HĐMB
 Mức dự nợ vay CĐT hỗ trợ lãi suất  Không quá 65% giá trị HĐMB
 Thời hạn vay vốn  Lên tới 20 năm, tính từ thời điểm khách hàng vay vốn
 Lãi suất vay vốn  - Đối với các căn bàn giao trước ngày 01/04/2019: 0%/tháng trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất: (1) 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên hoặc (2) đến thời điểm bàn giao nhà + 6 tháng, căn cứ thời điểm nào đến trước.
 - Đối với các căn bàn giao sau ngày 01/04/2019: 0%/tháng trong suốt thời gian hỗ trợ lãi suất: (1) 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên hoặc (2) đến thời điểm bàn giao, căn cứ thời gian nào đến trước.
 Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng cho vay
 Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)  Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa không quá 12 tháng
 Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS  Theo quy định của Ngân hàng cho vay

 Tiến độ đóng tiền  Tiến độ thanh toán  Nguồn thanh toán
 Bằng vốn tự có của khách hàng  Ngân hàng giải ngân  Hỗ trợ của CĐT
 Đặt cọc  10% giá trị HĐMB  10% giá trị HĐMB
 Lần 1: Ngay khi ký HĐMB (trong vòng 05 ngày kể từ khi đặt cọc)  Tối thiểu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm tiền đặt cọc)  Tối thiểu 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm tiền đặt cọc)
 Lần 2: Trong vòng 07 ngày kể từ khi ký HĐMB  Đến 95% giá trị HĐMB  Lên tới 65% giá trị HĐMB  HTLS theo quy định tại Mục III.1.a) nêu trên.
 Khi nhận sổ đỏ  5% giá trị HĐMB  5% giá trị HĐMB

III. Chính sách ưu đãi của Chủ đầu tư
1. Chính sách hỗ trợ lãi suất
a) Chính sách hỗ trợ lãi suất
b) Tiến độ thanh toán và giải ngân
2. Chính sách Chiết khấu thanh toán
Khách hàng không tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu thanh toán sớm bằng Vốn tự có với tiến độ thanh toán thông thường (nêu tại mục II) được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền thanh toán sớm trên số ngày thanh toán sớm quy định tại HĐMB.
IV. Chính sách chiết khấu thương mại dành cho Khách hàng mua căn thứ 2 trở đi
- Chính sách dành cho Khách hàng mua căn thứ 2, thứ 3: Giảm 1% trên giá niêm yết của căn thứ 2, thứ 3.
- Chính sách dành cho Khách hàng mua căn thứ 4 trở lên: Giảm 2% trên giá niêm yết của căn thứ 4 trở lên.
V. Các định nghĩa và một số quy định khác
- Khách hàng đã được áp dụng chinh sách bán hàng khác (nếu có) thì sẽ không được áp dụng chính sách này.
- Khách hàng áp dụng chính sách quy định tại mục IV thì vẫn được áp dụng chính sách hỗ trợ quy định tại mục III với điều kiện tính trên cơ sở giá trị HĐMB đã khấu trừ theo chính sách quy định tại mục IV.
- Khách hàng tại mục số III nêu trên là cùng 01 khách hàng và/hoặc bố mẹ ruột, con ruột của khách hàng ký kết HĐMB căn đầu tiên.
- CĐT: Là viết tắt của "Chủ đầu tư" , là Công ty Cổ phần Bitexco.
- HĐMB: Là viết tắt của "Hợp đồng mua bán nhà ở" mà khách hàng ký với CĐT

CÔNG TY CỔ PHẨN BITEXCO
back The Manor next The Manor The Manor

Copyright © THE MANOR CENTRAL PARK | Chính sách bảo mật | Điều khoản và Điều kiện | Sitemap | Thiết kế Đô thị Hà Nội